چاپ فوری لیبل و برچسب ،استیکر ۲ ساعته حتی یک عدد

چاپ مارک ژله ای

لیبل ژله ای

چاپ لیبل شیشه ای

لیبل شیشه ای

چاپ برچسب سی دی

لیبل سی دی

چاپ لیبل دایره ای

برچسب دایره ای

اشکال خاص

چاپ لیبل اموال

برچسب اموال

چاپ لیبل طلایی متالیک

استیکر طلایی

چاپ و برش استیکر

استیکر

چاپ لیبل دورگرد

برچسب دورگرد

چاپ لیبل مربع

برچسب مربع

چاپ لیبل کاغذی ۲ ساعته بدون پوشش 

لیست قیمت چاپ لیبل کاغذی

سایزحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت 1000 عددزمان تحویل حداقل سفارش
برچسب دایره قطر 1 سانت1000 عدد***45/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2 سانت1000 عدد***90/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2.8 سانت100 عدد25/000 تومان130/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 3.8 سانت120 عدد32/000 تومان180/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 4.8 سانت100 عدد40/000 تومان270/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 5.8 سانت100 عدد50/000 تومان330/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 6.8 سانت100 عدد60/000 تومان430/000 تومان1 روزه

چاپ برچسب دایره ای

سایز فایلحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت هر 1000 عددزمان تحویل حداقل تیراژ
برچسب دورصاف 8.5 در 4.8100 عدد30/000 تومان230/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف 8.3 در 9.6100 عدد50/000 تومان400/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A6100 عدد80/000 تومان700/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A5100 عدد160/000 تومان1/200/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A4100 عدد250/000 تومان2/250/000 تومان2 ساعته

چاپ لیبل مربع

سایزحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت 1000 عددزمان تحویل حداقل سفارش
برچسب اشکال خاص قطر 2.8100 عدد25/000 تومان130/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 3.8120 عدد32/000 تومان180/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 4.8100 عدد40/000 تومان270/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 5.8100 عدد50/000 تومان330/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 6.8100 عدد60/000 تومان430/000 تومان1 روزه

 چاپ لیبل سی دی هر عدد 1000 تومان

چاپ برچسب سی دی

برچسب کاغذی به صورت شیت های آ۴ و آ۳ قابل چاپ است.

چاپ سایز کوچک تر در شیت های آ۴ و آ۳ چیده و چاپ خواهد شد.

استیکر کاغذی با برش های ساده، دایره و خاص قابل ارائه است.

لیبل های کاغذی پشت چسبدار در بسته بندی محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی و همچنین صنایع تولیدی و تبلیغاتی کاربرد دارد.

در صورتی که زمینه طرح شما رنگی ست از هر طرف ۲ میلیمتر به اندازه اصلی و نهایی برچسب اضافه کنید.

چاپ برچسب فوری

چاپ لیبل سلفونی

لیست قیمت چاپ لیبل سلفونی

سایز فایلحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت هر 1000 عددزمان تحویل حداقل تیراژ
برچسب دایره قطر 1 سانت1000 عدد***54/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2 سانت1000 عدد***108/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2.8 سانت1000 عدد30/000 تومان156/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 3.8 سانت1000 عدد38/500 تومان216/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 4.8 سانت1000 عدد48/000 تومان324/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 5.8 سانت1000 عدد60/000 تومان396/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 6.8 سانت1000 عدد72/000 تومان516/000 تومان1 روزه

چاپ برچسب دایره

سایز فایلحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت هر 1000 عددزمان تحویل حداقل تیراژ
برچسب دورصاف 8.5 در 4.8100 عدد36/000 تومان276/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف 8.3 در 9.6100 عدد60/000 تومان480/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A6100 عدد96/000 تومان840/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A5100 عدد192/000 تومان1/440/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A4100 عدد300/000 تومان2/700/000 تومان2 ساعته

سایزحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت 1000 عددزمان تحویل حداقل سفارش
برچسب اشکال خاص قطر 2.8100 عدد30/000 تومان156/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 3.8120 عدد38/400 تومان216/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 4.8100 عدد48/000 تومان324/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 5.8100 عدد60/000 تومان396/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 6.8100 عدد72/000 تومان516/000 تومان1 روزه

 چاپ لیبل سی دی سلفونی هر عدد 1200 تومان

چاپ لیبل های سلفونی در دو نوع مات و براق موجود می باشند.

برچسب سلفونی به صورت شیت های آ۴ و آ۳ قابل چاپ است.

چاپ سایز کوچک تر در شیت های آ۴ و آ۳ چیده و چاپ خواهد شد.

چاپ لیبل سلفونی با برش های ساده، دایره و خاص قابل ارائه است.

لیبل های سلفونی پشت چسبدار در بسته بندی محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی و همچنین صنایع تولیدی و تبلیغاتی کاربرد دارد.
پوشش سلفون ایجاد جذابیت و همچنین استحکام لیبل در مقابل پارگی و رطوبت میکند.

در صورتی که زمینه طرح شما رنگی ست از هر طرف ۲ میلیمتر به اندازه اصلی و نهایی برچسب اضافه کنید.

چاپ لیبل

چاپ لیبل شیشه ای PVC ضد آب

لیست قیمت چاپ لیبل شیشه ای

سایزحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت 1000 عددزمان تحویل حداقل سفارش
برچسب دایره قطر 1 سانت1000 عدد***90/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2 سانت1000 عدد***180/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2.8 سانت100 عدد25/000 تومان170/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 3.8 سانت120 عدد30/000 تومان270/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 4.8 سانت100 عدد50/000 تومان370/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 5.8 سانت100 عدد65/000 تومان630/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 6.8 سانت100 عدد100/000 تومان750/000 تومان1 روزه

سایز فایلحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت هر 1000 عددزمان تحویل حداقل تیراژ
برچسب دورصاف 8.5 در 4.8100 عدد60/000 تومان460/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف 8.3 در 9.6100 عدد100/000 تومان800/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A6100 عدد160/000 تومان1/400/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A5100 عدد320/000 تومان2/400/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A4100 عدد500/000 تومان5/500/000 تومان2 ساعته

سایزحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت 1000 عددزمان تحویل حداقل سفارش
برچسب اشکال خاص قطر 2.8100 عدد50/000 تومان260/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 3.8120 عدد64/000 تومان360/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 4.8100 عدد80/000 تومان540/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 5.8100 عدد100/000 تومان660/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 6.8100 عدد120/000 تومان860/000 تومان1 روزه

چاپ لیبل شیشه ای مو جود در بازار از نوع پی وی سی شفاف می باشند.

چاپ لیبل شیشه ای به صورت شیت های آ۴ و آ۳ تولید می شوند.

لیبل شیشه ای شیت بسته به نوع درخواست و استفاده مشتری با برش های ساده، دایره و اختصاصی چاپ و تولید می شود.

چاپ لیبل PVC ضد آب سفید

لیست قیمت چاپ لیبل PVC ضد آب سفید

سایزحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت 1000 عددزمان تحویل حداقل سفارش
برچسب دایره قطر 1 سانت1000 عدد***90/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2 سانت1000 عدد***180/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 2.8 سانت100 عدد25/000 تومان170/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 3.8 سانت120 عدد30/000 تومان270/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 4.8 سانت100 عدد50/000 تومان370/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 5.8 سانت100 عدد65/000 تومان630/000 تومان1 روزه
برچسب دایره قطر 6.8 سانت100 عدد100/000 تومان750/000 تومان1 روزه

سایز فایلحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت هر 1000 عددزمان تحویل حداقل تیراژ
برچسب دورصاف 8.5 در 4.8100 عدد60/000 تومان460/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف 8.3 در 9.6100 عدد100/000 تومان800/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A6100 عدد160/000 تومان1/400/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A5100 عدد320/000 تومان2/400/000 تومان2 ساعته
برچسب دورصاف A4100 عدد500/000 تومان5/500/000 تومان2 ساعته

سایزحداقل تیراژقیمت هر 100 عددقیمت 1000 عددزمان تحویل حداقل سفارش
برچسب اشکال خاص قطر 2.8100 عدد50/000 تومان260/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 3.8120 عدد64/000 تومان360/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 4.8100 عدد80/000 تومان540/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 5.8100 عدد100/000 تومان660/000 تومان1 روزه
برچسب اشکال خاص قطر 6.8100 عدد120/000 تومان860/000 تومان1 روزه

چاپ دیجیتال لیبل پی وی سی سفید کاملا ضد آب می باشند.

چاپ لیبل PVC سفید به صورت صفحات آ۴ و آ۳ تولید می شوند.

لیبل پی وی سی ضد آب سفید بسته به نوع درخواست و استفاده مشتری با برش های ساده، دایره و اختصاصی چاپ و تولید می شود.