چاپ دفترچه یادداشت

در دو مدل سفارشی و سررسیدی

چاپ دفتر و جزوه

دفتر یادداشت سفارشی

برگه، جلد و صحافی به انتخاب شما

سالنامه-رقعی-فانتزی-1401

دفتر یادداشت با جلد چرم

سررسید با برگه های یادداشت

دفتر یادداشت سفارشی یا دفتر یادداشت جلد چرم؟

دفتر یادداشت جلد چرم: این نوع از دفتر یادداشت دقیقا مانند یک سررسید یا سالنامه آماده است که برگه های آن تماما برای یادداشت برداری طراحی شده اند و خود دارای سه مدل مختلف است. دو مدل مدیریتی و فانتزی دارای برگه های ثابت و مدل لوکس قابلیت تعویض صفحات را دارد. برای داشتن دفترچه یادداشتی لوکس، زیبا و آماده این نوع از دفتر یادداشت را انتخاب نمایید.

دفتر یادداشت سفارشی : قیمت و مدل این نوع از دفتر یادداشت بسیار متنوع و متفاوت است، انتخاب جنس صفحات، تعداد صفحات، نوع جلد و پوشش آن و نوع صحافی تماما به انتخاب شما خواهد بود. می توانید با قیمت بسیار پایینی تنها برگه یادداشت بدون صحافی انتخاب کنید می توانید صحافی فنر یا چسب برای آن انتخاب کنید و یا می توانید دفترچه خود را با صحافی جلد سخت به دفتری لوکس و زیبا تبدیل کنید. برای داشتن دفترچه یادداشتی کاملا سفارشی و دلخواه این مدل مناسب شما خواهد بود.

print-products