چاپ کارت دعوت فوری

چاپ دیجیتال کارت دعوت و کارت تبریک

کارت دعوت و کارت تبریک

چاپ فوری کارت دعوت و کارت تبریک نیاز اساسی مجموعه هایی میباشد که در زمان کوتاه و محدودی تصمیم به شرکت در نمایشگاه و یا برگزاری همایش یا سمیناری میگیرند و بایستی به سرعت کارت های آماده خود را ارسال کنند.
بهترین راه برای اینکه نشان دهید به یاد مشتریان و همکاران خود هستید ارسال کارت تبریک سال نو و اعیاد مختلف است. ما در خانه چاپ گرافیک با توانایی بالا در چاپ کارت تبریک فوری و همچنین چاپ کارت تبریک های خاص و فانتزی به خوبی این نیاز مشتریان را پاسخگو بوده ایم.

خانه چاپ و گرافیک با در اختیار داشتن کاغذهای متفاوت و فانتزی خاص و همچنین انواع دستگاه های چاپ سرویسی متفاوت و متمایز از مابقی مجموعه های چاپ دیجیتال را ارائه میدهد.

انواع کارت دعوت

  • چاپ کارت دعوت فوری با گلاسه تک لت
  • چاپ کارت دعوت فوری با گلاسه ۲ لت
  • چاپ کارت دعوت فوری با گلاسه ۳ لت
  • چاپ کارت دعوت فوری با مقوای کتان
  • چاپ کارت دعوت فوری با مقوای فابریانو
  • چاپ کارت دعوت فوری با طلاکوب