چاپ دیجیتال عکس

چاپ عکس فوری و با کیفیت

سایز چاپ عکسمات (تومان)سیلک (تومان)متالیک (تومان)صحافی (تومان)شاسی ۸میل (تومان)
چاپ عکس ۱۰x15۲۵۰۰۳۰۰۰-۱۵۰۰۲۵۰۰
چاپ عکس ۱۰x20۴۰۰۰۴۵۰۰-۱۵۰۰-
چاپ عکس ۱۳x18۴۰۰۰۴۵۰۰-۱۵۰۰۴۰۰۰
چاپ عکس ۱۳x26۵۵۰۰۶۵۰۰-۴۰۰۰-
چاپ عکس ۱۵x30۷۸۰۰۹۰۰۰-۴۰۰۰-
چاپ عکس ۱۶x21۵۰۰۰۶۰۰۰۷۸۰۰۴۰۰۰۴۷۰۰
چاپ عکس ۲۰x25۹۰۰۰۱۰۵۰۰۱۳۵۰۰۵۰۰۰۱۰۰۰۰
چاپ عکس ۲۰x30۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۵۰۰۰۵۰۰۰۱۲۰۰۰
چاپ عکس ۳۰x40۱۹۰۰۰۲۲۰۰۰۲۸۰۰۰۷۰۰۰۱۷۰۰۰
چاپ عکس ۳۰x45۲۲۰۰۰۲۵۰۰۰۳۲۰۰۰۸۰۰۰۱۹۰۰۰
چاپ عکس ۳۰x60۲۹۰۰۰۳۴۰۰۰۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰
چاپ عکس ۳۰x80۳۹۰۰۰۴۵۰۰۰۵۷۰۰۰۱۲۰۰۰۳۳۰۰۰
چاپ عکس ۴۰x60۳۹۰۰۰۴۵۰۰۰۵۷۰۰۰۱۲۰۰۰۳۴۰۰۰
چاپ عکس ۴۰x80۴۷۰۰۰۵۵۰۰۰۶۹۰۰۰۱۵۰۰۰۴۰۰۰۰
چاپ عکس ۵۰x70۵۰۰۰۰۶۰۰۰۰۷۵۰۰۰۱۷۰۰۰۴۴۰۰۰
چاپ عکس ۵۰x80۵۸۰۰۰۶۸۰۰۰۸۵۰۰۰۲۰۰۰۰۵۳۰۰۰
چاپ عکس ۶۰x90۸۰۰۰۰۹۵۰۰۰۱۱۹۰۰۰۲۳۰۰۰۷۶۰۰۰
چاپ عکس ۷۰x100۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۸۴۰۰۰
چاپ عکس ۷۵x120۱۲۵۰۰۰۱۴۸۰۰۰۱۸۵۰۰۰--
چاپ عکس ۷۵x160۱۶۵۰۰۰۱۹۳۰۰۰۲۴۰۰۰۰--
چاپ عکس ۷۵x200۲۰۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰--
عکس-دیجیتال

چاپ فوری عکس و آلبوم

 

در این مجموعه چاپ دیجیتال یا همان فوری عکس و آلبوم در سایز های مختلف با مناسب ترین قیمت و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده و خدمت شما ارائه می گردد.

چاپ عکس روی کاغذ سیلک (ابریشم)، چاپ عکس مات، چاپ عکس متالیک براق، صحافی و شاسی ۸ میل با بهترین کیفیت و تحویل فوری.