لیست قیمت لایت باکس

(بروزرسانی تیر ۱۳۹۹)

سایزقیمت فریم آلومینیوم 5 سانتقیمت فریم آلومینیوم 10 سانتقیمت چاپ بکلایت
لایت باکس 50X70288/000 تومان312/000 تومان25/000 تومان
لایت باکس 60X90360/000 تومان390/000 تومان30/000 تومان
لایت باکس 70X100410/000 تومان445/000 تومان35/000 تومان
لایت باکس 100X100480/000 تومان520/000 تومان50/000 تومان