لیست قیمت سازه نمایشگاهی

(بروزرسانی تیر ۱۳۹۹)

نوع سازهقیمت سازهقیمت با چاپسایز چاپ
استند ایکس 45/000 تومان255/000 تومان90x200
استند رول آپ 85 پایه نقره ای درجه 1155/000 تومان280/000 تومان85x200
استند رول آپ 85 پایه مشکی درجه 1175/000 تومان310/000 تومان85x200
استند رول آپ 85 پایه پهن با قاب استیل155/000 تومان280/000 تومان85x200
میز کانتر نمایشگاهی 1 نفره صاف300/000 تومان480/000 تومان90x170
میز کانتر نمایشگاهی 1 نفره تاجدار صاف360/000 تومان640/000 تومان90x170
میز کانتر نمایشگاهی 2 نفره صاف350/000 تومان600/000 تومان90x210
میز کانتر نمایشگاهی 2 نفره تاجدار صاف410/000 تومان690/000 تومان90x210
میز کانتر نمایشگاهی 1 نفره منحنی درجه 1 طرح سوئیسی450/000 تومان590/000 تومان93.5x158
میز کانتر نمایشگاهی 2 نفره منحنی درجه 1 طرح سوئیسی490/000 تومان730/000 تومان93.5x205
میز کانتر تاجدار (میز سمپلینگ)350/000 تومان540/000 تومان78x70 لت روبرو
33x78 دو لت کناری
20x70 تاج
استند پاپ آپ نمایشگاهی 2x3 درجه 2530/000 تومان1/350/000 تومان4 لت 67.5x220
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x3 درجه 2630/000 تومان1/550/000 تومان5 لت 67.5x220
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x3 درجه 1850/000 تومان1/850/000 تومان3 لت 70.2x230
2 لت 67x230
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x4 درجه 2740/000 تومان1/940/000 تومان6 لت 67.5x220
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x4 درجه 1910/000 تومان2/170/000 تومان4 لت 70.2x230
2 لت 67x230
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x5 درجه 2850/000 تومان2/450/000 تومان7 لت 67.5x220
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x5 درجه 11/050/000 تومان2/600/000 تومان5 لت 70.2x230
2 لت 67x230
هاردکیس -کیف چرخدار پاپ آپ550/000 تومان