لیست قیمت چاپ پوستر دیجیتال

(بروزرسانی تیر ۱۳۹۹)

سایز پوسترگلاسه 135 گرم چاپ دیجیتال (تومان)گلاسه 170 گرم چاپ دیجیتال (تومان)گلاسه 170 گرم با سلفون چاپ دیجیتال (تومان)کوتد چاپ پلات (تومان) کوتد چاپ پلات با لمینیت مات (تومان)فتوگلاسه چاپ پلات (تومان)فتوگلاسه مات چاپ پلات (تومان)
20x301/5001/7002/2503/5007/0004/0006/000
30x423/0003/5004/5007/00014/0008/00012/000
35x50******************6/50017/0009/00018/000
45x60******************12/50030/00015/00022/000
50x70******************14/50033/00018/00025/000
60x90******************25/00058/00030/00042/000
70x100******************29/00065/00035/00049/000
100x100******************40/00095/00050/00070/000