استند پاپ آپ نمایشگاهی

چاپ استند پاپ آپ 3x4

استند پاپ آپ ۳x4

سازه استند پاپ آپ ۳در ۳

استند پاپ آپ ۳x3

pop up stand

استند پاپ آپ ۳x2

استند پاپ آپ ۳x1

باکس برزنتی چرخدار

کیف برزنتی چرخدار پاپ آپ

پروژکتور پاپ آپ نمایشگاهی

چاپ استند پاپ آپ 3x5

استند پاپ آپ ۳x5

نوع سازهقیمت سازهقیمت با چاپسایز چاپ
استند ایکس 23/000 تومان200/000 تومان90x200
استند رول آپ 85 پایه نقره ای درجه 1135/000 تومان250/000 تومان85x200
استند رول آپ 85 پایه مشکی درجه 1150/000 تومان265/000 تومان85x200
استند رول آپ 85 پایه پهن با قاب استیل155/000 تومان270/000 تومان85x200
میز کانتر نمایشگاهی 1 نفره صاف300/000 تومان480/000 تومان90x170
میز کانتر نمایشگاهی 1 نفره تاجدار صاف360/000 تومان640/000 تومان90x170
میز کانتر نمایشگاهی 2 نفره صاف350/000 تومان600/000 تومان90x210
میز کانتر نمایشگاهی 2 نفره تاجدار صاف410/000 تومان690/000 تومان90x210
میز کانتر نمایشگاهی 1 نفره منحنی درجه 1370/000 تومان520/000 تومان93.5x158
میز کانتر نمایشگاهی 2 نفره منحنی درجه 1470/000 تومان670/000 تومان93.5x205
میز کانتر تاجدار (میز سمپلینگ)350/000 تومان540/000 تومان78x70 لت روبرو
33x78 دو لت کناری
20x70 تاج
استند پاپ آپ نمایشگاهی 2x3 درجه 2530/000 تومان1/350/000 تومان4 لت 72.5x239
استند پاپ آپ نمایشگاهی 2x3 درجه 1570/000 تومان1/400/000 تومان2 لت 70.2x230
2 لت 67x230
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x3 درجه 2630/000 تومان1/550/000 تومان5 لت 72.5x239
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x3 درجه 1680/000 تومان1/600/000 تومان3 لت 70.2x230
2 لت 67x230
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x4 درجه 2740/000 تومان1/940/000 تومان6 لت 72.5x239
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x4 درجه 1870/000 تومان2/070/000 تومان4 لت 70.2x230
2 لت 67x230
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x5 درجه 2850/000 تومان2/450/000 تومان7 لت 72.5x239
استند پاپ آپ نمایشگاهی 3x5 درجه 11/000/000 تومان2/600/000 تومان5 لت 70.2x230
2 لت 67x230
هاردکیس -کیف چرخدار پاپ آپ285/000 تومان

نحوه صحیح نصب پاپ آپ نمایشگاهی

نحوه صحیح نصب پاپ آپ نمایشگاهی
طریقه صحیح نصب پاپ آپ نمایشگاهی