لیست قیمت پلات

(بروزرسانی بهار ۱۳۹۸)

سایز80 گرم (قیمت به تومان)120 گرم (قیمت به تومان)160 گرم (قیمت به تومان)180 گرم (قیمت به تومان)
پلات 100x100 سانتی متر25/00030/00040/00045/000