لیست قیمت چاپ دیجیتال فوری پاکت

تحویل ۲ ساعته


(بروزرسانی قیمت خرداد 1398)

 

سایز پاکتگرماژ پاکتقیمت پاکت خام (تومان)قیمت پاکت با چاپ (تومان)حداقل تیراژ 
چاپ پاکت نامه (پاکت ملخی) تحریر 100 گرم5501250100 عددسایز پاکت جهت طراحی
چاپ پاکت A4 درب روی عرضتحریر 120 گرم10501950100 عدد
چاپ پاکت A4 درب روی طولتحریر 120 گرم10501950100 عدد
چاپ پاکت 13x18تحریر 100 گرم5501250100 عدد
چاپ پاکت 14x20تحریر 100 گرم6001300100 عدد
چاپ پاکت 16x22تحریر 100 گرم7001400100 عدد
چاپ پاکت 15x15 تحریر 100 گرم5501250100 عدد
چاپ پاکت سی دی تحریر 120 گرم5001200100 عدد